Som en del av oppdatering R75 av itslearning vil det komme en ny versjon av Test Mode Browser (TMB). Datoen for denne releasen er per nå satt til staren av desember.

 

Etter releasen vil den gamle versjonen av TMB slutte å fungere, og brukeren vil bli bedt om å installere ny versjon når de går til en prøve der TMB er på.

 

For brukere som ikke har rettigheter til å oppdatere sine egne pcer vil dette si at en lokal administrator enten må gjøre en oppdatering, eller at man må distribuere lab versjonen ved bruk av policyer.  Dersom dette er situasjonen for deg ta kontakt med support for å få tilgang til MSI fil.

 

Endringer i denne versjonen er:
Støtte for Windows 10

Støtte for iPad

Små rettelser


 

Om installasjon av MSI filer:

1. How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2008 and in Windows Server 2003
http://support.microsoft.com/kb/816102

2. Deploying a MSI through GPO on Windows Server 2003 - 2008
http://www.advancedinstaller.com/user-guide/tutorial-gpo.html

3. Deploying a MSI through GPO on Windows Server 2012 R2
https://mizitechinfo.wordpress.com/2014/11/17/simple-step-deploying-software-using-group-policy-in-windows-server-2012-r2/