I det nye OfficeOnline-verktøyet kan det oppstå problem med å åpne filer, da vises varselet nedenfor. Løsningen er å klikke på Rediger og simpelthen klikke i dokumentet og så lukke det/gå ut av dokumentet.