itslearning-oppdatering 91.1
Vi gjennomførte en oppdatering av itslearning i helgen.        Endringen består i hovedsak i måten HTML-kode behandles på i        Kilde-funksjonen i rik tekst-editoren. 
Les mer om detaljene i disse oppdateringene på vår nettside
Vennlig hilsen
itslearning