Hei!

itslearning Norge har oppgradert alle kunder til den nyeste versjonen av itslearning. Dette ble utført i romjulen slik at det er klart til skolestart nå på nyåret.

Her informasjon om oppgraderingen til Moderne design. Er det noen uklarheter omkring dette så ta kontakt.


Angående overgangen til Moderne -brukergrensesnitt i itslearning er det et par ting som er fint å være klar over: 

1) Skoledashbord og Sitedashbord i Klassisk design vil bli endret til en personlig førsteside (Hjem -siden) bestående av en strøm med innhold fra fagene, Gjøremål og Kalenderhendelser.

2) Skoledashbord og Sitedashbord vil fortsette å eksistere i Moderne, men vil bli lagt under Grupper -fanen i hovedmenyen.

3) I fag vil fagsiden og venstremeny i Klassisk design byttes ut med en Oppslagstavle, Gjøremål, Kalenderhendelser og evt planlegger (hvis det brukes) for det aktuelle faget. Menyvalgene og ressursene i faget legges i menylinjen over fagsiden. Vær obs på at ingenting vil bli borte, men kun legges et annet sted.

Her er en kort video som viser hva som skjer:

https://vimeo.com/215011291

NB: Oppslag på fagdashbord slik de er i dag vil fjernes for sluttbruker. Hvordan endringene påvirker brukerne avhenger av hvordan dette benyttes i dag. Den største forskjellen er at dagens fagdashbord erstattes med en fagoversikt. Innhold på fagdashbordene konverteres til lenker for å sikre at lærerne ikke mister det de har laget der tidligere. Lenken finnes i fagets menylinje under Mer-> Pekere.

I tillegg får alle brukere en informasjonsstrøm på Hjem -siden sin. Her hentes informasjon om oppslag, gjøremål og kalenderhendelser ut fra alle fag og gir brukerne en samleoversikt fra alle fag og prosjekter de er med i.


For å oppsummere, her er en kort oversikt over endringer/konsekvenser ved overgang til nytt grensesnitt: 

Samtlige brukere får nytt og enklere design.

Alt innhold blir værende.

Rik tekst og Rikt innhold (diverse HTML kode) vil ikke lenger være mulig å benytte på fagdashbord. Dette bidrar til å gjøre plattformen enda sikrere.

Gjøremålslisten til elever, oppfølgingsoppgaver for lærer og “Hendelser” for både elev og lærer berøres ikke.

itslearning-elementer i mapper (sideverktøyet, test, oppgaveverktøy osv) berøres ikke.

Fagdashbordene konverteres til "lenker" for å sikre at lærerne ikke mister det som ligger der.

Ressursene blir fortsatt liggende under Ressurser i fag.

Alt i planleggeren blir liggende.

Informasjonsstrøm for alle brukere på Hjem -siden. Her hentes informasjon om oppslag, gjøremål, kalenderhendelser ut fra alle fag og gir brukerne en samleoversikt fra alle fag og prosjekter de er med i.

Sist men ikke minst; den nye versjonen av itslearning er tilpasset alle plattformer, mobil, iPad, PC og Mac.