For brukere som ikke har rettigheter til å oppdatere sine egne pc'er vil en lokal administrator enten måtte gjøre en oppdatering, eller lærestedet må distribuere lab versjonen ved bruk av policier. Dersom dette er situasjonen for deg ta kontakt med Support for å få tilgang til MSI filen.

 

Om installasjon av MSI filer:

1. How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2008 and in Windows Server 2003
http://support.microsoft.com/kb/816102

2.2 Deploying a MSI through GPO on Windows Server 2003 - 2008
http://www.advancedinstaller.com/user-guide/tutorial-gpo.html

Deploying a MSI through GPO on Windows Server 2012 R2
https://mizitechinfo.wordpress.com/2014/11/17/simple-step-deploying-software-using-group-policy-in-windows-server-2012-r2/