Enkelte læreplanmål som er felles for både grunnskole og videregående skole kan man noen steder kun finne i mappen for Læreplanmål for videregående skole.


Dersom man har sjekket i mappene for både grunnskole og videregående skole uten å finne et læreplanmål, gå til udir.no sine sider-> Læreplanmål, og send inn læreplanmål-koden for det læreplanmålet som mangler i itslearning.