Noen ganger skal ikke et rom brukes til undervisning, men har grunner til å ikke stenge det.

For eksempel hvis man må ha innhold tilgjengelig via Min portefølje, IUP eller bare selve rommet.

I disse tilfellene er arkivering av rommet en god ide.

Dette vil låse rommet til en skrivebeskyttet versjon, der ingenting kan legges til, men læringsressurser og evalueringer kan leses.

Det er viktig at arkiveringen blir gjort før gruppene som importeres blir tømt.

Ved arkivering av rom med deltagere, fryses alle tilganger i den forstand at ingenting forandrer seg selv om årets undervisningsgrupper forsvinner.


Hvis rommet skal arkiveres for lagring (ikke gjenbrukes i det nye skoleåret):

 • Slett alt du ikke trenger i fremtiden, og vurder å flytte verdifullt innhold som du har tenkt å bruke igjen til et manuelt opprettet rom. Arkiverte rom bruker diskplass, akkurat som et åpent rom.
 • Husk å tømme papirkurven også.
 • Siden medlemmer i arkiverte rom kun har lesetilgang - selv om de tidligere var eier (se mer informasjon nedenfor) - må du åpne skjulte verktøy og mapper hvis du vil at innholdet skal være tilgjengelig etter arkivering. Hvis rommet skal arkiveres og kopieres i neste import.


Metode:

 • Fra romlisten; Klikk på fanen 'Arkiverte rom'. I denne visningen er de arkiverte rommene listet først, deretter rom uten medlemmer og deretter andre rom.
 • Kryss av boksen foran rommet / rommene du vil arkivere.
 • Klikk på 'Arkiver' nederst på siden.


Konsekvenser:

 • Rommet vil nå være tilgjengelig for alle de tidligere medlemmene under kategorien 'Arkiverte rom' i romlisten.
 • Alle medlemmer vil ha Gjest/Les tilgang, uansett tidligere tilgang.
 • Innhold i skjult mappe / noen tilpassede mapper er ikke tilgjengelig.
 • Romeiere kan basere nye rom på den arkiverte, forutsatt at hun/han ble registrert individuelt.
 • Medlemmer kan kopiere innhold fra de arkiverte rommene.


Tilbakestill arkivert rom:


De arkiverte rommene kan tilbakestilles, og dermed igjen bli tilgjengelig for redigering og legge til innhold eller sletting.

Bare vær oppmerksom på at dette ikke er en rask måte å gjenopprette rommet til den opprinnelige på.

 • Fra kategorien 'Arkiverte rom'; plasser et kryss ved siden av ønsket rom > klikk på 'Tilbakestill arkivert rom'.
 • En bekreftelsesside vises.
 • Klikk på 'Tilbakestill arkivert rom' igjen.
 • Rommet vil nå vises i romlisten, med prefikset Unarchived + den opprinnelige tittelen.

Alle tidligere medlemmer vil sitte i en gruppe med lesetilgang.

 • Manuelt registrere inn medlemmer / grupper med nødvendig tilgang til endret tilgang for den eksisterende gruppenLes mer fra hjelpemanualen:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Room#Archive_a_room