Kun Vaktmester og Administrator kan gjøre dette:

Velg enten 'Opprett nytt rom' under 'Alternativer', eller merk av korridoren i administrasjonsmodulen hvor du vil oppbevare rommet og velg 'Opprett nytt rom' til høyre.


Velg org.enhet (korridoren) fra rullegardinmenyen hvor du vil finne rommet (dette vil bli forhåndsvalgt hvis en korridor node er valgt fra admin).

Fyll ut informasjon:


 • Romnavn: Gi rommet et meningsfylt navn. Dette vil bli brukt av elever og lærere til å identifisere rommet sitt.
 • Varighet: Skriv inn varigheten som dette rommet skal eksistere for (bare for informasjonsbruk, har ingen innflytelse på rommets faktiske varighet).
 • Beskrivelse: Gi rommet en beskrivelse. Dette er spesielt viktig hvis du skal la rommet sees av andre Fronter-brukere via Fronterbro-funksjonaliteten eller for offentlige rom.
 • Når du søker etter tilgjengelige Fronterbro-rom, vil beskrivelsen gi nyttig informasjon om rommet og hva man kan forvente å finne der.
 • Vi råder også til at man legger til skolens navn. Bruk Fronter Editor hvis du vil gjøre beskrivelsen litt mer fengende (dette er vanligvis den første teksten / bildet deltakerne ser når de kommer inn i et rom med mindre Førsteside-verktøyet blir brukt).
 • Beskrivelsesfeltet i rommet kan slås av via 'Tilpass romdagens' i rullegardinmenyen. Huk av 'Vis rombeskrivelse'.
 • I rullegardinmenyen velger du 'Endre verktøyslisten' for å velge hvilke verktøy du vil bruke på rommet. Du vil ha noen vanlige alternativer for å velge fra (se hjelpemanualer for hvordan du lager nye verktøypakker).
 • Enkel arkivmappevisning: Dette alternativet skjuler mappestrukturen i alle Ressursmapper i rommet.
  • 'Endre egenskaper' > 'Bruk enkel arkivvisning i dette rommet'
 • Hvis dere kjører full import, kan du krysse for at et rom skal være et malrom. Det kan da tilordnes en org.enhet via innstilling K11.
  • Admin > Innstillinger > Innstillinger som gjelder hele bygningen > 808 *Muliggjør rommal-funksjonalitet > Verdi: På 
  • Admin > Innstillinger > Andre innstillinger > Legg til > K11 Bruk malrom > Verdi: På 
  • Inne i et rom > Rom > Endre egenskaper > huke på 'Dette rommet er en mal'
 • Romikon til inngangsparti: Hvis Inngangsparti er lagt til på Dagens, kan et bilde velges for å representere rommet du lager.
 • Velg avkrysningsboksen for denne funksjonen, og klikk deretter på et av ikonene, eller klikk 'Bla gjennom' og last opp et bilde.
 • For offentlig rom, se ovenfor eller Romalternativer.
 • Klikk 'Lagre' nederst på skjermen for å opprette det nye rommet.


Importer romstruktur:

 1. Kopier fra rom
  • Velg rom
  • Lagre
 2. Importer fra fil
  • Velg 'Importer fra fil'

  • Trykk 'Lagre'

  • Last opp fil (hvis du har eksportert ut et Fronter rom du vil bruke)

 3. Opprett fra Romeksempler

  • Velg 'Importer fra fil'
  • Trykk Lagre


Hvis du velger Fronter Romeksempler, vises det en rullegardinmeny for å velge fra hvilken region du vil ha på rommet. (Merk at på grunn av nasjonale avtaler, kan rom utenfor din region kanskje ikke fungere skikkelig i bygningen din.) Det kan være opptil fire nivåer av kategorier, med det aktuelle rommet sist i rullegardinmenyen. Velg rom og klikk på Lagre.

NB! Ikke utbredt bruk av dette i Norge!


Du vil se meldingen: Rommet venter i en kø som skal importeres. Denne operasjonen kan være tidkrevende. 

Naviger vekk fra siden ved å klikke på admin eller personlig verktøylinje. Dette vil ikke avslutte prosessen.


Les mer fra hjelpemanualen:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Room#Create_a_new_room_from_scratch