Prosedyren som er beskrevet her er for standardrommet eksport og import prosedyre og vil ikke støtte Fronter rom eksportert med den gamle IMS eksportfunksjonaliteten. For å importere et rom må du først ha eksportert en (se 'Eksporter rom'), eller lastet den ned fra f.eks. de som gir bort rom på fronter.com. 

  • Velg 'Opprett nytt rom' fra Rom-knappen, eller fra adminmodulen velg en korridor fra '04 Rom manuelt opprettet' og 'Opprett nytt rom'.
  • Du finner deg selv i Opprett rom-skjermen. Sørg for at den nødvendige korridoren er valgt fra rullegardinsmenyen. 
  • Gi det importerte rommet et navn som om du lager et nytt rom. 
  • Marker boksen 'Importer romstruktur'. Det vises en avkrysningsboks og en melding om at prosessen kan ta opptil 24 timer. Avkryssing av boksen er lik avbryt.
  • Velg radioknappen 'Importer fra fil' og klikk deretter 'Lagre'. En ny skjerm vil bli lastet med de flere filopplastingsalternativene som presenteres.
  • Søk etter et zippet Fronter-rom på datamaskinen, lagringsenheten eller nettverket.
  • Når du har funnet, velg 'Last opp'.
  • Naviger vekk ved å klikke på tilbakeknappen i nettleseren din (dette vil ikke avslutte prosessen), klikk 'Vis romforespørsler'.

Rommet vil nå bli pakket ut fra den zippede filmappen. Dette kan ta litt tid, men når du er ferdig kan du legge til medlemmer på vanlig måte.Les mer fra hjelpemanualen:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Room#Manually_import_a_room