Du kan lukke et rom som du ikke vil være tilgjengelig for andre brukere lenger. For å lukke et rom må du være eier av rommet eller administratoren. Når et rom er stengt, vil det ikke lenger være synlig i romlisten for deltakerne i rommet (romeieren eller administratoren kan fortsatt få tilgang til rommet fra 'Vis romliste' under kategorien 'Stengte rom'). Stengte rom kan alltid gjenåpnes av romeiere eller administratorer. Du kan stenge ett eller flere rom samtidig.


Steng ett rom

  • Fra rommet kan du få tilgang til rullegardinmenyen øverst til høyre.
  • Velg 'Stenge'.

Rommet er fortsatt i systemet når du har lukket det, men det er ikke synlig i romlisten.


Steng flere rom

  • Velg 'Vis romliste' i rom-knappen.
  • Marker foran alle rommene du vil lukke.
  • Velg 'Steng rom' nederst på siden.


Les mer fra hjelpemanualen:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Room#Close_a_room