Mange administratorer vil rydde opp og slette brukere permanent, spesielt hvis de vil frigjøre lisenser på antall brukerkontoer.

Noen admin tror at de har slettet brukerne, men har egentlig kun fjernet dem fra rom, gruppe eller «Allow login» gruppen.

Dette gjør det vanskeligere å slette disse brukerne permanent, siden de vil ha mistet forbindelsen til en gruppe og derfor ikke har en lett måte å finne dem på via kontaktssøk. Dette fører til at man må søke dem en etter en om gangen.


Den riktige måten å slette en bruker permanent


Slett brukere permanent

 • Gå til 'Verktøy'> 'Kontakter'.
 • Søk etter bruker eller gruppe.
 • Hvis du vil slette alle brukere i en gruppe, velger du rullegardinmenyen under 'In org.unit (group)'.
  Klikk på 'Mer ...'
 • Åpne rullegardinmenyen igjen og bla ned for de bestemte gruppene du vil slette permanent.
 • Klikk "Søk".
 • Da ser du alle brukere som tilhører den gruppen.
 • Merk de du vil slette eller merk av toppboksen for å velge alt.
 • Klikk på "Slett".
 • Og klikk OK for å bekrefte at du er sikker på at du vil slette disse brukerne permanent.
  En melding som kontaktpersonen(e) er slettet vil da vises når den er ferdig.


Andre måter å fjerne brukere fra rom / gruppe (NB! Dette sletter ikke brukerne!)


1. Fjern fra gruppe

 • Finn gruppen i Admin.
 • Merk av boksen foran brukeren du vil fjerne fra gruppen.
 • Klikk på 'Meld ut'.


2. Fjern deltakere fra et rom

 • Gå til rommet.
 • Klikk på 'Deltakere' på venstre menyen i rommet.
 • Klikk "Endre".
 • Klikk "Fjern" bak brukeren / gruppen du vil fjerne.


3. Allow login

 • Toppadministrator har tilgang til en system-node hvor man kan finne gruppen "Allow login".
 • Hvis du fjerner brukere fra "Allow login", er det bare tilgangen til å kunne logge seg på gjeldende bygning som er fjernet.
 • Brukeren vil fortsatt vises når du søker i "Kontakter". Den er da inaktiv og utgrået.
 • Brukeren er fortsatt ikke permanent fjernet fra Fronter.