Verktøyet "Slå sammen brukere" er et verktøy laget for å slå sammen to brukere. 

Dette kan for eksempel være nødvendig hvis en bruker hadde en midlertidig bruker mens han ventet på et permanent personnummer.

"Slå sammen brukere"-verktøyet er bare tilgjengelig for toppadministratorer i en bygning.


Slik fungerer verktøyet "Slå sammen brukere" i Fronter bygningen:

 • Flytter rommedlemskapene til den sammenslåtte brukeren til hovedbrukeren.
 • Flytter gruppemedlemskapene til den sammenslåtte brukeren til hovedbrukeren.
 • Avhengig av valgene på slå sammen brukere-visningen, beholdes
  • Navn
  • Brukernavn og passord
  • Import ID
  • Import kilde
 • Avhengig av valg, kan du enten flytte den sammenslåtte brukeren til Søppelbøtta, eller beholde den som en manuell bruker.


1. Søk etter første bruker (den gamle, opprinnelige brukeren)

2. Klikk på "Velg neste".

3. Søk etter neste bruker (den nye med permanent personnummer)

4. Klikk på "Slå sammen brukere"

5. Velg "Hovedbruker" (den gamle, opprinnelige brukeren). Denne brukerens innhold vil bli beholdt, alt medlemskap blir overført til denne brukeren.

6. Velg "Navn", "Brukernavn / Passord" (fra det nye med riktig informasjon).

Gammel bruker vil beholde samme navn, og "_merged" vil bli lagt til det gamle brukernavnet.


Merk! 

Sammenslåingsverktøyet flytter ikke noe innhold, IUP eller lignende på noen måte.

Den gamle brukeren vil være akkurat det samme, og ingenting blir flyttet fra den andre sammenslåtte brukeren.

Når vi slå sammen manuelt, gjør vi i utgangspunktet hva slå sammen brukere-verktøyet gjør.

Det betyr at vi ikke fusjonerer eller flytter noe innhold.Les mer fra hjelpemanualen:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Merge_tool