Foreldrepålogging er en måte å skape elevenes foresatte / omsorgspersoner som kontaktpersoner i Fronter slik at de blir koblet til studenten og gir dem mulighet til å følge studentens læringsprosess via IUP, Fravær og / eller Porteføljeverktøy.

Foreldre kan også bli innmeldt i rom som vanlige brukere.

Administrator kan gi kontaktlærere tilgang til å opprette foreldrepålogginger.

 • B15 Kontaktlærer kan opprette foresattbruker: Denne innstillingen tillater de gruppemedlemmene som allerede har kontaktlærer rettighet over studentgrupper til å kunne opprette foreldrepålogginger.

Denne innstillingen er en del av kravet om etablering av foreldrekontoer.


 • Fra din personlige verktøy; velg Kontakter eller Søk.
 • Søk etter studenten du skal opprette foresatt(e) / omsorgspersoner til.
 • Klikk navnet til studenten for å åpne kontaktkortet.
 • Velg overskriften Foresatte, nesten nederst på siden.
 • Klikk på Legg til ny foresatt.
 • Velg relevant mal fra rullegardinmenyen (vanligvis en foreldremaler som kobler dem til overordnet gruppen).
 • Skriv navnet, brukernavnet og passordet til foresatt.
  • Brukernavnet må være foresattes mobilnummer.
  • Passordet kan skrives manuelt, eller du kan velge Generer et passord.
  • Hvis mobilnummeret allerede er registrert via en annen student (søsken), vil du få en melding som spør om du vil bruke den tidligere registrerte foreldrekontoen. Svaret er vanligvis Ja.
   • Vanlig spørsmål: "Hvorfor må jeg skrive i alle feltene når foreldrene allerede eksisterer?"
   • Svar: "Det er ingen enkel måte å søke på en allerede spennende bruker å legge til en annen student enn å måtte skrive i alle feltene manuelt igjen."
 • Klikk på "Lagre".


Tilbake på studentens kontaktkort er det nå mulighet til å velge følgende verktøy (kun hvis studentene bruker dette):

 • IUP
 • Fravær
 • Portefølje


Merk: Foresatte vil ha en verktøykasse bestående av ingenting mer enn de valgte verktøyene som nevnt ovenfor. Det er ikke et alternativ å tildele andre verktøypakker. 

Det kan legges flere enn en foresatt til studenten.Les mer fra hjelpefilene:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Parental_log_in