Maksimal størrelse for zip-filen er 4 GB.


Hvis du har problemer med å eksportere, kan det skyldes en tidsavbrudd fordi eksporten inneholder for store filer. 

Hvis du har mapper med større filer, må du kanskje dele og merke noen få mapper om gangen.

Hvordan: Åpne + tegnet foran hver mappe / lenke / forum og klikk Eksporter.