Introduksjon

Dette dokumentet vil gi informasjon om nytt skoleår.


Skoleslutt


For skoler som kjører en full import av automatisk genererte romPå slutten av skoleåret:

 • Gjør en generell opprydning av rommet.
 • Stopp importen (Dette gjøres automatisk av Fronter - dato blir annonsert senere).
 • Slett rom som ikke skal bli brukt neste år.


For skoler med ingen import:


På slutten av skoleåret:

 • Gjør en generell opprydning av rom, inkludert slette irrelevante brukere. 
 • Slett rom som ikke skal brukes neste år.
 • Fjern grupper som ikke skal brukes neste år. 


Skolestart


For skoler som kjører en full import av automatisk genererte rom


På starten av skoleåret:

 • Starte importen.
 • Aktivere nye rom med å velge relevante valg.
 • Lukke rom som ikke er blitt brukt.


For skoler med ingen import:


På starten av skoleåret:

 • Manuelt importer nye brukere (meld eksisterende brukere inn i nye grupper).
 • Opprett nytt rom og/eller bruk eksisterende rom og meld inn medlemmer. 


Skoleårets skoleslutt


Generell opprydding


Hvorvidt rommet skal lagres som arkiv for elevene og lærerne, kopiert til en ny gruppe, har en ny gruppe innmeldt, eller til og med slettet, anbefales en generell opprydning. Dette er en jobb for lærerne med tilgang til rommet og har litt kunnskap om innholdet, da det er de som vet hva som er verdt å beholde og hva som skal kastes.


Ryddeprosedyrene og avgjørelsene er de samme uansett om rommet er importert eller manuelt opprettet.


Hvis rommet skal slettes:


 • Pass på at alt verdifullt innhold er trygt kopiert til et manuelt opprettet rom.
 • Pass på at innholdet og evalueringene som tilhører elevene, blir kopiert til sluttvurdering i Portefølje og / eller Mine dokumenter.


Hvis rommet skal arkiveres for lagring (ikke gjenbrukes i det nye skoleåret):


 • Slett alt du ikke trenger i fremtiden, og vurder å flytte verdifullt innhold som du har tenkt å bruke igjen til et manuelt opprettet rom. Arkiverte rom bruker diskplass, akkurat som et åpent rom.
 • Husk å tømme papirkurven også.
 • Siden medlemmer i arkiverte rom kun har lesetilgang - selv om de tidligere var eier (se mer informasjon nedenfor) - må du åpne skjulte verktøy og mapper hvis du vil at innholdet skal være tilgjengelig etter arkivering. Hvis rommet skal arkiveres og kopieres i neste import:


Slett lukkede rom


Hvis du startet skoleåret ved å stenge alle ubrukte rom, vil det være på tide å slette dem. Du finner de stengte rommene under kategorien Stengte rom hvor du kan slette dem. Enten med Slett rom lenken i den høyre kolonnen eller i bulk med Slett rom-lenken nederst.Slett ubrukte importerte rom


Verktøyet for å slette ubrukte importerte rom kan nås av toppadministratorer fra hvor som helst innenfor Fronters trestruktur. I Admin velger du den riktige noden på venstre side, og velg deretter "Rydd opp gamle importerte data" under Verktøy. Klikk på kategorien 'Rydd opp ubrukte importerte rom' og du vil bli presentert med en liste over ubrukte rom som kan slettes. En slette-knapp er under listen. Du kan manuelt velge rommene du vil slette, eller velge å slette alt på en gang. Når du klikker på "Slett", blir de valgte rommene slettet permanent fra deres bygning.Stopp importen


For å stoppe importen, velg ønsket node i adminstrukturen der importen din er konfigurert (kan være en skolenode eller toppnode). Deretter velger du kategorien Verktøy og klikker på Fronter-integrasjonsoppsett.
Velg den aktive integrasjonen (inaktive integrasjoner vises som gjennomsiktig grå) og klikk på Deaktiver.Merk: I noen bygninger vil Fronter starte og stoppe importen på vegne av administratoren din. Hvis du ikke er sikker på om du er en av dem, vennligst kontakt ditt lokale supportteam.


Skoleårets skolestart


Nytt skoleår: Starte importen


Når SAS rulles over til det nye skoleåret, kan importen aktiveres.


Fra admin-modulen klikker du på fanen Verktøy, velger relevant import og klikker Aktiver (1). Hvis bygningen manuelt overfører filer; Gjør det på dette punktet. Hvis ikke, må de bare være tilgjengelige for Fronter å hente. Kontroller at importen fortsatt er krysset og klikk Kjør nå (2). Importen skal nå kjøre regelmessig (vanligvis hver kveld).
For å se om importen har kjørt og for å se loggen, gå til https://ws.fronter.com/admin og logg inn med din Fronter admin-legitimasjon, skriv inn bygningsnavnet i feltet "bygg". Skulle du få en feilmelding, vennligst ta kontakt med din lokale support.


Aktivering av nye importerte rom

Hvis importen oppretter nye rom, blir de i utgangspunktet satt til inaktive. Lærerne kan aktivere sine rom selv eller en admin kan gjøre det på deres vegne.


Lærerne vil se rommene i romlista, så vil de vises på listen som et vanlig rom. De kan velge Mine rom eller Rom ikke besøkt.En administrator kan åpne rommene direkte fra administrasjonsmodulen.Slik aktiverer du rommet - 6 alternativer


Når en administrator eller en lærer som er romeier klikker på romtittelen for første gang, får han / hun velge hvordan det nye rommet skal aktiveres. Handlingen kan ikke tilbakestilles, så de bør vite hvilke valg du skal gjøre før du klikker Lagre.Stenge ubrukte rom


Hvis importen skaper flere rom enn de som skal brukes av lærere og studenter, er det fornuftig å stenge rommene for å fjerne dem fra brukerens romlister. Ikke slett rommene, da de bare vil bli opprettet når importen oppdateres.


Skoler uten import


For skoler uten import vil det ikke bli aktivert rom siden alle rom er opprettet manuelt. Men de nye rommene kan være kopier fra eksisterende rom, eksempler på rom eller importerte rom (beskrevet i Administrator veiledningen, kapittel 'Kopier rom'). Ulike skoler har forskjellige systemer. Noen skoler har gjenbruk av rom, og i mellom skoleårene melder de ut gamle medlemmer og registrerer inn nye. For noen skoler vil en klasse holde sine rom over flere år, og noen skoler arkiverer alle rom og manuelt oppretter nye hvert år.


Hvis læreren ikke vil at studentene skal få tilgang til klasserommet i ferien, f.eks. fordi han / hun forbereder det for neste år, kan gruppetilgangen for studentene i rommet bli endret til "Ingen tilgang" og deretter tilbake til "Skrive tilgang" når skoleåret starter.


For manuell vedlikehold anbefaler vi å gi gruppene og korridorene beskrivende navn, som året studenten går inn eller forlater skolen. På denne måten må gruppens navn ikke endres hvert år, og det er lett å se når arkiverte eller lukkede rom skal slettes.


 • Her er den internasjonale SOY dokumentasjonen for 2017:

http://www.itslearning.eu/Websites/eunew/images/fronter-Downloads/Fronter_international_SOY_2017.pdf


 • Husk at dere har to nye funksjonaliteter som kan hjelpe administratorer med skoleslutt prosedyrene:

http://www.itslearning.eu/back-to-school-two-new-functionalities-for-administrators


Disse to nye funksjonalitetene var sluppet ut i en release i August 2016, men det er mulig ikke alle kundene våre har sett dette. 

Dette er funksjonaliteter for administrator.


 • Webinar om Fronter SOY 2017 for våre norske kunder:

For våre norske kunder har vi hatt webinarer i uke 24 som er tatt opp og sent til de som har deltatt.

Du kan finne den her: https://youtu.be/kwzgIxD5Nd4


Noen tilleggs-videoer du kan se på om finner du på YouTube Fronter kontoen:

https://www.youtube.com/channel/UC0ZY-V1FVBdJ9kNzwssrokg