Gjøremål har ingen innleveringsfunksjon. Ønsker man at elevene skal levere inn en besvarelse så kan man bruke Oppgave-verktøyet.