Fronter tilbyr nå støtte for registrering mot 10% fraværsgrense.


I henhold til opplæringslovens §3-3, som var gjeldende fra og med skoleåret 2016/17, vil elever ved videregående skoler, som har mer enn 10% fravær i enkeltfag, ikke få karakter i dette faget. Fronter har nå lagt til en ny funksjonalitet i vår Fraværsmodul, som gjør det mulig å registrere og å følge med på fraværsprosenten i enkeltfag. Så vidt vi vet er Fronter eneste læringsplattform som tilbyr dette som en integrert tjeneste.


Denne funksjonaliteten er nå tilgjengeliggjort for alle videregående skoler som benytter Fronter. 

For å begynne å bruke registering mot fraværsgrensen, må først administrator klargjøre funksjonaliteten for din skole. 


Her finner du en video som viser hvordan du som administrator setter dette opp:

https://www.youtube.com/watch?v=suc9TD8JKGg


Selv om din skole allerede har begynt å føre fravær, vil dette fraværet også bli registrert opp mot fraværsgrensen på 10%, så lenge administrator har registrert denne funksjonaliteten på de fraværskoder dere allerede bruker.

(Vær oppmerksom på at dersom Administrator har lagt til en ny fraværskode for denne typen fravær – etter at den nye funksjonaliteten ble lagt til 30. august 2017, så må fraværsregistreringen også oppdateres mot denne nye koden).


Som faglærer og/eller kontaktlærer, trenger du kun å registrere fravær på samme måte som tidligere. Du vil se at du har fått et nytt valg – ”Fraværsgrense”, og her kan du se hvilke elever i dine fag som har fravær. Listen er sortert slik at de elevene med høyest fravær vises øverst. 


Du finner en kort instruksjonsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=e4iEJMut4YI


OBS: Legg merke til at foreløpig vil ikke fravær ført som heldagsfravær, bli registrert mot 10% fraværsgrensen. Du må da i tillegg til å registrere heldagsfravær, OGSÅ registrere fravær på hvert enkelt fag. Vi er i ferd med å undersøke om det i fremtiden er mulig å slippe en slik dobbeltregistrering.


Les mer info her:

https://nor.fronter.com/blogg/fronter-blogg/fronter-tilbyr-naa-stoette-for-registrering-mot-10-fravaersgrense/