Nå kan vi igjen legge til vedlegg i en oppgavebesvarelse!Dette betyr da at løsningen nå tilbyr: 

  • Direkte redigering gjennom Office online.
  • Den tar vare på siste innleverte fil/versjon fra eleven
  • Lærer kan levere besvarelse på vegne av eleven og den filen sendes også til plagiatkontroll       
  • Lærer kan i tillegg til overnevnte altså nå også legge til en egen fil dersom de ønsker å benytter maler eller laste opp en videotilbakemelding eller hva det skulle være av       ekstra tilbakemelding til eleven.