Læreplanmålstrukturen er oppdatert for at lærere lettere skal finne frem til sine læreplaner.

Endringer i læreplanmålene medfører at lærere får et varsel for hvert fag der de har brukt mål fra nasjonal målsamling. For de som har mobil-appen installert blir dette også sendt som push-varsel.