Vi har forbedret vår funksjon for å importere brukere via csv eller txt-fil. Det er nå betydelig raskere å importere en tekstfil.


For å optimaliserte denne importfunksjonen, fjernet vi de ikke så ofte brukte alternativer, for eksempel muligheten til å legge til en URL til en bruker.
Vi fjernet også alternativene for å legge til importid og importkilde. Vi måtte gjøre dette, fordi kunder brukte dette alternativet til å oppdatere importid'er og importkilder for sine brukere. Å legge til de to feltene fungerte bra, mens oppdateringen av importid og importkilde virket ikke, og derfor måtte vi fjerne de to feltene helt.


Vi har imidlertid fått noen tilbakemeldinger om at feltene 'Organisasjon' og 'Sted' er savnet.
Mange kunder bruker dem til å skille mellom skolene. Dette behovet har gjort at vi har lagt tilbake de to feltene.


Vi har også noen spørsmål om oppdatering av import ids. Dette kan gjøres med en "ny" og "gammel" måte i en vanlig import av IMS Enterprise.
Se for eksempel punkt 5.6.1 sourcedidtype på IMS Global Learning Consortium nettside:

https://www.imsglobal.org/enterprise/entv1p1/imsent_infov1p1.html#1427710


Sørg for at importfilen samsvarer med punktene under:

  • Filen må være en ren tekstfil og ha etternavnet \".txt\", \".csv\" eller \"sdv\".
  • Filen må være semikolonseparert (;). (MERK! Etter hvert bruker skal det siste være uten semikolon.)
  • Hver kontakt som skal importeres, må ligge på en egen linje.
  • Hver linje må begynne med brukernavn;passord;fornavn;etternavn.
  • For mer informasjon: Kryss av i de aktuelle tekstboksene under og sørg for at de kommer i samme rekkefølge i tekstfilen
    (f.eks. nr. 1 e-post før nr. 3 telefon).
  • \n Viktig: Funksjonen støttet ikke oppdatering av importid!\n


Eksempel:

Dersom du vil importere brukernavn, passord, fornavn, etternavn, e-post og telefon, må filen se slik ut:

olanor; passord; Ola; Normann; ola@normann.as; 22222222

karinor; passord; Kari; Normann; kari@normann.as; 33333333


Velg informasjonen du vil importere:
 1. E-post
 2. Telefon
 3. Mobil
 4. Telefaks
 5. Telefon 2
 6. Adresse
 7. Organisasjon
 8. Sted

Se våre hjelpefiler: https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Org.unit#Import_members