Ved siste oppdatering i itslearning ble det innført endringer på håndteringen av kode i innholdsblokker, dette er blitt gjort for å øke sikkerheten på plattformen. Denne endringen ble rullet ut for en måned siden. Se vedlagt informasjonsskriv.