Vi har sluppet ut en oppdatering av fraværsmodulen som nå vil gjøre det mulig for faglærer å oppdatere fagfravær, selv om kontaktlærer har registrert heldagsfravær. 

Vi har også tatt grep for å hindre at registrerte fraværskoder slettes automatisk.

Videre vil oppdateringen gjøre det mulig å se om en fraværskode er registrert på basisgruppe eller faggruppe. 

Fraværskoder registrert på en faggruppe vil nå være “merket” med understrek.Som bildet viser, vil fravær registrert på en faggruppe vises med en strek under selve fraværskoden. 

Dette indikerer at fraværet vil bli telt med for denne gruppen. 


Vi jobber videre med å legge til "merket" med stiplet linje som også gjør det klart for kontaktlærer at faglærer har oppdatert fraværet for sin gruppe.Du kan finne mer informasjon om dette her:

https://itslearning.com/global/fronter/news/melding-til-norske-brukere-vedrorende-fravaersmodulen/