Hvis du har bestilt og aktivert plagiatverktøyet ditt via support / kundekontakt, vil du nå kunne få oppgavene kontrollert for plagiering ved hjelp av verktøyet "Innlevering".
Oppsettet for å legge til lisensnøkkel og aktivisering skjer ved hjelp av support.
Hvis du trenger å bestille, vennligst kontakt med din kundekontakt.


Du kan se hvordan plagiatkontroll i det nye innleveringsverktøyet fungerer med denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=AjG3HVb-ZQM


Når lærere oppretter innleveringsoppgaver vil den som standard være aktivert for plagiatkontroll.

Dette krever at dere har lagt til ny innleveringsverktøy i rommets verktøyliste.

Etter at elevene leverer inn dokumenter inn i innleveringen, så vil den automatisk sjekkes for plagiat øyeblikkelig og gi en prosent på hvor mye som er plagiat. 

Klikker du i prosenten kan du se kilde på hvor den er plagiert i fra, samt hva som er plagiert i rødt.


Den viser deg hvordan du oppretter en innlevering. Her vil du også se hvor den plagiatkontrollen ligger i forhold til hvis du vil deaktivere funksjonaliteten.

  1. Dere oppretter en ny innleveringsoppgave med nytt innleveringsverktøy ved å klikke på 'Opprett'.
  2. Som standard er plagiatkontroll aktivert.
    (Da trenger du ikke å gjøre noe som helst annet enn å opprette en innlevering, så vil den plagiatkontrollen være aktiv som standard og automatisk og gi deg rapporten direkte inne i oppgaven.)
  3. Skriv tittel og beskrivelse, eventuelt legg til vedlagte filer for innleveringsoppgaven.
  4. Gi oppgave.
  5. Når elevene leverer inn, så blir den automatisk sjekket for plagiat uten at lærer trenger å gjøre noe.
  6. Læreren ser da en prosentberegning i ruten.
  7. Klikker man på boksen med prosentberegningen kan læreren se hvor det er plagiert fra.


Husk også at du kan bruke appen når dere bruker det nye innleveringsverktøy.

Se disse videoene for mer informasjon og inspirasjon:


Les mer om dette her:

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Assignment