• Klikk på Kontakter verktøyet (eller Søk) i din personlige verktøylinje.

 • Søk etter den aktuelle gruppen.
 • Hvis du bare vil bruke malen på noen brukere i stedet for alle gruppemedlemmene, huk for de du ønsker å benytte malen på, ellers er det ikke nødvendig å velge noen. Hvis du velger ingen, antar systemet at du ønsker å bruke malen til alle i gruppen du har listet opp i søket.

 • Klikk Benytt mal / Endre kontakter nederst på siden.
 • Velg relevant mal fra rullegardinmenyen.

 • Under delen 'Regler' velger du hvilket valg om bruk av malen:

  • Malen endrer bare tomme felter i kontaktkortet betyr at det ikke blir overskrevet. Velg dette hvis malen er brukt til å legge til informasjon.
  • Malen overskriver de tilsvarende feltene i kontaktkortet betyr at felt i kontaktkortet vil bli skrevet over hvis de er fylt ut i malen og brukes f.eks; fo rå endre standard oppsettet eller redigere informasjon på kontaktkortet for brukere som tidligere er registrert andre steder
  • Velg Erstatt Dagens-innstillinger med mal-innstillinger, hvis du ønsker at malen endrer brukerens Dagens-side.

 • Klikk på Oppdater kontakter.

 • En bekreftelse vil vises.