For å manuelt deaktivere importen:

  • Fra Admin modulen; velg fanen Verktøy og deretter Fronter integrasjonsoppsett.
  • Velg den relevante import konfigurasjonen (aktiv import er vist som svart)
  • Klikk Deaktiver.


For å manuelt aktivere importen:

  • Når du er sikker på at all data er riktig, kan du gå til Fronter integrationsoppsett og aktivere importen ved å huke foran den og klikke Aktiver.
  • Sjekk at datafilene er tilgjengelige eller sent (ut i fra hva slags avtaler dere har).
  • Klikk Kjør nå for å starte regelmessig oppdatering.


Les mer om dette her:

https://support.itslearning.no/nb-NO/support/solutions/articles/7000015224-skoleslutt-skolestart

https://help.fronter.com/en/fronter/index.php/Start_of_year_-_End_of_year