Du kan melde inn deltakere i rom individuelt eller som gruppe. Du må være eier av rommet for å få lov til å melde inn deltakere. Ved innmelding velger du hvilken rettighet deltakerne skal få i rommet. Melder du inn en hel gruppe, vil alle deltakerne i gruppen få samme rettighet. Du kan gi en person i gruppen høyere rettighet ved å melde denne personen inn individuelt i tillegg og gi en høyere rettighet. En høyere rettighet overskriver en lavere rettighet.


.

• Velg Deltaker-verktøyet i rommet.

•. Velg Endre.

• Søk etter enkeltpersoner eller en gruppe.

• Kryss av foran de aktuelle deltakerne (kryss av øverst dersom du vil melde inn alle i en gruppe)

• Velg Rettighet.

• Dersom du vil legge til en hel gruppe, krysser du av for Hele org. enheten (gruppen). Dersom du senere melder inn en deltaker til i gruppen, vil denne automatisk få tilgang til rommet.

• Velg Legg til.


Du har nå fått nye deltakere i rommet. Når du går inn Deltaker-verktøyet, vil du få en liste over alle deltakerne i rommet. Ved å velge Endre ser du hvem som er meldt inn individuelt, og hvem som er meldt inn som gruppe.