Ephorus Plagiarisme Deteksjonstjenesten kan for øyeblikket motta følgende filformater fra Fronter-oppdragsprogrammet:


Microsoft Office Word (.doc, .docx)

Word Perfect (.wpd)

Adobe Acrobat (.pdf) (med maskinlesbar tekst)

Tekstdokumenter (.txt, .rtf)

OpenOffice Text-dokumenter (.odt, .sxw)

Internett-dokumenter (.html, .htm)

Maksimal filstørrelse er 25 MB.


For andre typer filer ser du i evalueringsvisningen en tekst som sier at dokumentet ikke ble sendt til Ephorus.


Les mer om Ephorus: https://itslearning.com/global/fronter/resources/what-is-ephorus-and-how-do-i-get-started-with-it/


Denne artikkelen finner du her: https://itslearning.com/global/fronter/resources/what-types-of-files-can-i-send-to-ephorus/