Dersom man ønsker at elevene skal kunne opprette og lage egne undersøkelser så kan man:


legge til en ny mappe i Ressursser, når du har navngitt og opprettet denne så kan du klikke på lenken 'Velge hvilke elementer som skal legges til i denne mappen'. Fjern alle elementer unntatt 'Undersøkelse'.

Så endrer du tilgangene til mappen. Klikk på mappen og klikk på de tre prikkene oppe til høyre-> Tilganger.

Velg 'Vis en detaljert oversikt over gjeldende tilganger. 

Klikk på de tre prikkene oppe til høyre en gang til og velg 'Rediger tilganger (avansert).

Aktiver Rediger og Skrive -tilgang for Elev -rollen. Lagre endringen.


Nå vil elevene ha en mappe som de kan opprette undersøkelser i, og om du ønsker at de skal ha tilgang til å opprette andre elementer slik som tester, oppgaver m.m. så er det bare til å legge til de elementene i mappen.