Vi har oppgradert innleveringsverktøyet slik at det er enklere å lage, levere å vurdere innleveringer. Det er også enklere å sende innleveringer frem og tilbake mellom lærer og elev og alt i det samme verktøyet. Mer informasjon om innleveringer i videoen under. 


https://youtu.be/dgmOVe8hkdU