I Fronter 19 har prøver blitt erstattet av tester. Du kan flytte gamle prøver fra Fronter til Fronter 19 hvor de da blir gjort om til tester. Det finnes flere spørsmålstyper og testene fungerer bedre på mobile enheter enn før. Lær mer om tester i Fronter 19 fra videoguiden under


https://youtu.be/_DlvL8SS_C4