Det er tregt på våre servere nå på grunn av den store trafikken, vi beklager dette og vi jobber med saken. Følg gjerne med på vår statusside: https://itslearning.statuspage.io
Vi gjør samtidig oppmerksom på følgende, som dere gjerne kan dele ut til deres ansatte:

Siden skoler over hele verden er stengt ned, så vil vi oppleve unormal høy trafikk inn mot Itslearning. Dette kan medføre forstyrrelser og redusert ytelse, men vi forsikrer at vi vil jobbe hardt for at vi skal kunne hjelpe dere i denne vanskelige og svært unormale situasjonen. Noen råd som vil kunne hjelpe deg og dine kollegaer er å følge disse retningslinjene:

Dersom mulig, forsøk å unngå at alle elever/klasser starter samtidig, men forsøk å spre undervisningen ut over dagen
Unngå at alle forsøker å logge på samtidig, og begynner dagens oppgaver samtidig.
Vurder å dele inn brukerne/elevene i grupper og forsøk å oppmuntre til at disse gruppene logger på til forskjellige tidspunkt i løpet av dagen.

Vi har gjort tiltak som skal begrense disse ulempene så langt det er mulig, og at vi jobber hardt for at dere skal merke så få problemer som overhode mulig.