itslearning Release

itslearning oppdatering 90
Lenke til informasjon om oppdatering 90: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-90/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:29 AM
itslearning oppdatering 89
Lenke til informasjon om oppdatering 89: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-89/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:27 AM
itslearning oppdatering 88
Lenke til informasjon om oppdatering 88: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-88/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:26 AM
itslearning oppdatering 87
Lenke til informasjon om oppdatering 87: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-87/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:25 AM
itslearning oppdatering 86
Lenke til informasjon om oppdatering 86: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-86/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:23 AM
itslearning oppdatering 84 og 85
Lenke til informasjon om oppdatering 84 og 85: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-84og85/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:20 AM
itslearning oppdatering 83
Lenke til informasjon om Release 83: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-83/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:11 AM
itslearning oppdatering 81 og 82
Lenke til informasjon om oppdatering 81 og 82: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-81og82/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:12 AM
itslearning oppdatering 80
Lenke til informasjon om oppdatering 80: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-80/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:13 AM
itslearning oppdatering 79
Lenke til informasjon om oppdatering 79: https://itslearning.com/no/release/itslearning-release-79/
Mon, 23 Apr, 2018 at 10:14 AM